Eesti ei ole tuumapolügoon

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Taastuvenergiast ei piisa

Biomassi kasutatakse Eestis juba täna, küll mitte niipalju kui võiks. Biometaani potentsiaali Eestis on hinnatud 450 miljoni normaalkuupmeetrini, kütteväärtusel 6 kWh/m3 annaks see aastas 2700 GWh energiat (http://eestibiogaas.ee/tootmine-ja-kasutamine/). Eesti aastane tarve on umbes 8-9 TWh ehk isegi kui me kogu biogaasi potentsiaali maksimaalselt ainult elektritootmiseks ära kasutaks, saaksime kolmandiku-neljandiku vajaminevast energiast. Lisaks on biogaasi mõttekas kasutada transpordis, seega läheks mingi osa biogaasist ka sealtkaudu minema. Seega, biogaas on hea, aga sellest on väga väga vähe. Metsade ahjuajamist võime muidugi jätkata ja seda roheliseks nimetada, aga siis peame valmistuma ka elektrihinna järsuks tõusuks, sest peame põletuspuidu eest hakkama maksma väliskonkurentidega võrdset hinda. Tuuleenergiat saab Eestis toota küll, aga sellele peab olema lisaks mingi stabiliseeriv juhitav energiatootmisviis ja/või salvestusvõimalused. Aga ka siis kujutab tuuleenergia endast ebastabiilset ja kallis energialiiki. Paldiskisse rajatav energiasalv maksab 300-400M€, ja suudab talletada kolmandiku Eesti energiavajadusest 12 tunniks. Nädalase varu loomiseks oleks selliseid salvesid vaja siis 3x14 = 42 tükki, mis maksaks kokku juba mitme tuumajaama hinna, ning sellele LISANDUKS veel tuuleparkide hind. Import läheb õige pea väga kalliks ja keeruliseks, sest fossiilkütustel põhinevaid elektrijaamu suletakse kõigis meid ümbritsevates riikides, ning tuulevaiksel ajal lihtsalt pole läheduses kedagi, kellel üleliigset võimsust müüa oleks. Ideaalses maailmas poleks tuumajaama vaja, aga me ei ela ideaalses vaid reaalses maailmas. Tänu kahele intsidendile (Tšernobõl ja Fukushima) on tuumaenergia maine saanud suure löögi ja tähelepanuta on jäänud asjaolu, et sajad tuumajaamad on maailmas aastakümneid tõrgeteta töötanud ja puhast elektrit tootnud. Aurumasin, lennukid ja autod olid kõik alguses hirmus ohtlikud ja tapsid palju inimesi, aga nendele tehnoloogiatele anti võimalus areneda ning muutuda ohutuks ja igapäevaseks. Anname sama võimaluse ka tuumatehnoloogiale.