#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,

Kommentaarid

Peale teemaseminari sõelale jäänud ettepanekud

1. Suunata kütuseaktsiisist suurem ja kokkulepitud osa teede korrashoidu. 2. Viia kvaliteetne ettevõtlusõpe kõikidesse koolidesse. 3. Anda KOVile õigus ja ressursid, et tegeleda elamuehituse ja ettevõtlusmaa arendusega (maa ja hoonestusõigus). 4. Arendada edasi riiklikku üürimajade programmi, kaasata sellesse ka erakapitali. 5. Leppida kokku avalike teenuste miinimumstandardid ning riigi tugi teenuste tagamiseks regioonides, ametikohtade mehitamiseks. 6. Seada tasakaalustatud Eesti areng prioriteediks Eesti elu kujundamisel lähiaastatel. 7. Seada liikuvus ning hea transpordikorraldus riigi prioriteediks. 8. Luua ettevõtlusega alustamise innustamiseks maapiirkondadele kättesaadavaid ja paindlikke toetuslahendusi (sh maksude ülevaatamine, laenuvõimalused, soodustused). 9. Korraldada maksupoliitika teemaline debatt regionaalpoliitiliste vajaduste ja võimaluste, võimalike alternatiivide täpsustamiseks (nt Investeeringutoetuste vs maksusoodustuste mõju). 10. Luua tingimused "Maale elama!" päeva korraldamiseks, sellest traditsiooni kujundamiseks. 11. Edendada kodanikuharidust, sh praktilised koolitused, edulood, kohaliku demokraatia arendamiseks. 12. Kujundada maaelu tutvustav haridusprogramm 13. Luua motivatsioonipakett kohalikele omavalitsustele, et neil oleks ressurssi ja võimekust olla kohaliku ettevõtluse aktiveerijaks (sh tulumaksu jagamine elu- ja töökoha vahel, riigimaa eraldamine).