#kuidasmekestame arutelusarja teemaseminar: Eesti sisene ränne#kuidasmekestame

Maris Jõgeva,

Kommentaarid

Omavalitsused peaksid ehitama suuremal hulgal kortermaju või ühiselamuid, kus noored pered saaksid oma elu alustada

Paljudel noortel puudub raha, et omale korter osta ja ka üüritud korterid lähevad kalliks maksma Kus sa siis veel lapsi kasvatada jõuad?

  1. Aitäh ettepaneku eest! Ühe ettepanekuna koorus seminaril: arendada edasi riiklikku üürimajade programmi, kaasata sellesse ka erakapitali. Teise ettepanekuna ka: anda KOVile õigus ja ressursid, et tegeleda elamuehituse ja ettevõtlusmaa arendusega (maa ja hoonestusõigus).