Tugiisik töölepinguga tööle .

Anneli Tamm,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
2472 allkirja

Algatus on Riigikogus. Vaata menetlust.

Algatuse mõte on ,et hetkel sõlmitakse tugiisikutele käsunduslepinguid millel puuduvad töölepingutega võrreldes riigi poolsed garantiid (https://pilvebyroo.ee/lepinguliigid/) . Käsunduslepinguga töötaja maksab küll makse töölepinguga töötajaga võrdselt aga pole ette nähtud ei puhkust ega ka alla miinimumi kätte saamisel haigekassat . Et tugisisikud saaksid tööle asumisel soovi korral töölepinguid sõlmida kohaliku omavalitsusega tugiteenuse osutamiseks hetkel see võimalus on puudulik . Riik hakkaks väärtustama tugiisikute tööd !

 1. Arutelu Sotsiaalkomisjon-is

  Kutsutud
  • Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste
 2. Kiri Riigikogule

  PealkiriTugiisik tööle töölepinguga
  Saatja
  • Eesti Linnade ja Valdade Liit - Jan Trei
 3. Arutelu Sotsiaalkomisjon-is

  Kutsutud
  • Sotsiaalministeerium tööhõive osakonna tööturuteenuste juht Kristi Suur
  • Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik Merle Malvet ja vanemnõunik Aigi Kivioja
  • Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel
  • juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull ja juriidilise osakonna juhataja Ira Songisepp
 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Kuidas on käsundusleping üldse võimalik?

  Äkki keegi võtaks uurida, kuidas on tugiisikutega üldse võimalik käsunduslepinguid sõlmida? Juba see, et nad ei ole oma tegevuse koha, aja ja viisi valimise suhtes vabad, peaks välistama võimaluse sõlmida nendega käsunduslepinguid.

  1. Väga õige! Ei tohiks olla võimalik, et seaduses antud juhul töö tegemine ei ole mingil moel seotud töö ja puhkeaja reguleerimisega. See peab olenema töö iseloomust. Näiteks patsiendiga töötamine on pidev pikaajaline protsess ja sotsiaalvaldkonnas on sellisel kujul käsunduslepingualusel töötamise rakendamine väga suur ja tõsine probleem.

  2. Aga vallad ei tee töölepinguid isegi kui sa palud ja soovid .Ainult käsundusleping ja kõik !