Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

Roland Uuesoo,
 1. Link kirjale

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/2d39d4fd-0b47-4b6c-9255-aac8bde95ef2

 2. Kiri peaministrile

  Austatud peaminister Käesolevaga edastan Teile teadmiseks ja võimalusel arvesse võtmiseks Riigikogu majanduskomisjoni otsused, mis tehti kollektiivse pöördumise „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu“ arutelu käigus komisjoni 19. aprilli istungil. Komisjonis toimunud arutelu tulemusena, mille käiguga on võimalik täpsemalt tutvuda käesoleva kirja lisaks oleva komisjoni istungi protokolli väljavõtte abil, tehti pöördumises sisalduvate nõudmiste osas muuhulgas järgmine otsus: - Paluda valitsusel avalikustada nii palju informatsiooni, kui on võimalik RB projekti kohta. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester Esimees

 3. Vastukiri

  Majanduskomisjon arutas teie ühenduste poolt esitatud kollektiivset pöördumist „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu“ oma 19. aprilli istungil. Komisjonis toimunud arutelu tulemusena, mille käiguga saate täpsemalt tutvuda käesoleva kirja lisaks oleva komisjoni istungi protokolli väljavõtte abil, tehti pöördumises sisalduvate nõudmiste osas järgmised otsused: - Edastada kollektiivne pöördumine valitsusele (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). - Paluda valitsusel avalikustada nii palju informatsiooni, kui on võimalik (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). - Mitte kujundada etteulatuvalt seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta. Kui kokkulepe saadetakse Riigikogule ratifitseerimiseks ja juhtivkomisjoniks määratakse majanduskomisjon, siis menetletakse seda vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). Teadaolevalt on tänaseks päevaks toimunud võrreldes pöördumise koostamise ajaga mitmed olulised arengud. Eile, st 19.06.2017 võttis Riigikogu seadusena vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Selle seaduse eelnõu menetlemise käigus on pöördumises tõstatatud teemad nii majanduskomisjonis kui Riigikogu täiskogus läbi arutatud. Eelnõu poolt- ja vastuargumentide kaalumise juures kaasas majanduskomisjon Riigikontrolli ja Õiguskantsleri Kantselei spetsialiste ja saanud tutvuda täiendava tasuvusanalüüsiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahendusel. Kogu eelnõu menetlemisega seonduv teave on kättesaadav Riigikogu kodulehel Juhtivkomisjonina on majanduskomisjon teinud kõik, et Riigikogu liikmetel oleks võimalik teha teavitatud ja vastutustundlik valik. Eelnõu ja ratifitseeritud lepingut analüüsis õiguskantsler Ülle Madise oma meeskonnaga, andes hinnangu lepingu põhiseaduspärasusele, samuti on oma omapoolse analüüsi koostanud Riigikontroll, kes on lubanud hoida teravdatud tähelepanu kogu projekti elluviimise käigul. Läbi komisjoni poolt seaduse teksti viidud muudatuse, mida täiskogu toetas, peaks Vabariigi Valitsus edaspidi teavitama parlamenti RB rajamisega seonduvast jooksvalt ja vähemalt kord aastas esitama majanduskomisjonile vahearuande, millega on võimalik ka avalikkusel tutvuda. Lisaks tuleb iga-aastaselt riigieelarve lisana esitada RB Eesti osa ehitamise tegevuskava, sh investeeringud objektide kaupa ja nende eeldatav maksumus, mis on samuti avalikkusele kättesaadav teave ning peaks lisama kogu projekti elluviimisele enam läbipaistvust. Tänan teid kodanikualgatuse eest! Austusega (allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester Esimees https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/2d39d4fd-0b47-4b6c-9255-aac8bde95ef2

 4. Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokoll nr 134

  Võtsid osa: Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler, Kaido Rosin (nõuniksekretariaadijuhataja), Marin Daniel (nõunik), Piia Schults (nõunik) Kutsutud: Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel, Rail Baltic Estonia keskkonnaspetsialist Epp Zirk, Tehnilise Järelevalve Ameti transporditeenistuse juhataja ja peadirektori asetäitja Heigo Saare, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Mari Lahtmets, MKMi Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare Kollektiivse pöördumise algatajate esindajad: Priit Humal, Endel Oja, Roland Uuesoo (1.päevakorra punkt), RMi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane (3.päevakorra punkt) Otsustati: 1.1 Edastada kollektiivne pöördumine valitsusele (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). 1.2 Paluda valitsusel avalikustada nii palju informatsiooni, kui on võimalik (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). 1.3 Mitte kujundada etteulatuvalt seisukohta Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta. Kui kokkulepe saadetakse Riigikogule ratifitseerimiseks ja juhtivkomisjoniks määratakse majanduskomisjon, siis menetletakse seda vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele (konsensus: Aivar Kokk, Erki Savisaar, Märt Sults, Raivo Põldaru, Siim Kiisler). Täistekst https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/b806f342-1690-4347-b639-b4faadee8fd6

 5. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Ökoriik Eesti kooskonna, Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust, Läti maaomanike ühenduse, Leedu looduse fondi ja Leedu Maaomanike Liidu Pasvalysi esinduse k.a 10.märtsil algatatud kollektiivne pöördumine „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!“ ja edastada see menetlemiseks majanduskomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?