Autor Roland Uuesoo

Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lub...

  1. 06.04.2017 Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Ökoriik Eesti kooskonna, Kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust, Läti maaomanike ühenduse, Leedu looduse fondi ja Leedu Maaomanike Liidu Pasvalysi esinduse k.a 10.märtsil algatatud kollektiivne pöördumine „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!“ ja edastada see menetlemiseks majanduskomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?