Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!

Roland Uuesoo,

Kommentaarid

Rail Baltic'u vastu võitlemine on (selle aktivistide puhul) pigem vist enda esileupitamine kui mure Eesti pärast

Lisan siia viite Euroopa kiir-raudteede võrgustikust: :http://www.europeanunionmaps.com/wp-content/uploads/2010/01/high-speed-train-lines-in-europe-map.gif. Siit näeme küllalt selgelt, kust jookseb piir Euroopa ja Aasis (või pigem asiaatide territooriumide vahel. Balti riigid ja (isegi Poola) on pigem Aasia. Kõik need Euroopa kiirraudteed läbivad Eestiga võrreldes) väga tihedalt asustatud piirkondi.Kindlasti on teele jäänud ka väärtuslikke looduskooslusi, väljakaevamata muinasasulaid, kultuuriväärtuslikke hooneid jne.- sest neid on Euroopas oluliselt rohkem kui meil. Trassist läbi Tartu pole enamikule eestlastest suurt tolku, sest peatus Tartus (ja võib-olla Valmieras) on enamiku eestlaste jaoks tähtsusetu. (Peaaegu et) Igas praeguses jaamas peatumine tingiks selle, et see pole enam ülikiire rong ja lennukiga lendamine 'sööb' selle rongi välja. Lisaks: keegi ei tea, kuipalju see tihedalt linnakesi täislükitud trassile ehitamine maksma võib minna - sest sisse tuleb lükata ca. 60 m laiune trass. Kui järgmise järguna sisse seada korralik raudteeühendus Tapalt Riiani, siis on etteveoprobleemid lahendatud.