Patarei merekindlus on ohus

Aleksander Laane,

1011 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega Riigikogule. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine parlamendis võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Patarei merekindlus on ohus

Patarei merekindlus kuulub Euroopa 7 enim hävimisohus oleva mälestise hulka. Kuid Patarei saab meie ühiste jõupingutustega päästa! Allkirjasta Patarei päästmiseks see petitsioon!

Europa Nostra president maestro Plácido Domingo on nii Patarei ja teiste ülioluliste hävimisohus mälestiste kohta öelnud: “Nimekiri 7 enim ohus oleva mälestise kohta juhib tähelepanu Euroopa kultuuri- ja looduspärandi haruldastele näidetele, mida ähvardab oht igaveseks kaduda. Kõigi nende objektide päästmiseks tegutsevad aktiivselt kohalikud kogukonnad, et säilitada meie ühise ajaloo mälestusmärgid, kuid kogukonnad vajavad laiapõhjalist toetust. /.../ Meie ühise pärandi päästmine hävimisest loob arvukalt sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid mitte ainult sealsetele piirkondadele ja riikidele, vaid tervele Euroopale…“ 

Patarei merekindlus Tallinna lahe kaldal on suurim ja võimsaim klassitsistlik kaitserajatis Eestis. Merekindluse rajamist alustati 1829. aastal Vene tsaar Nikolai I korraldusel, kompleks valmis 1840. aastaks. Aastatel 1920-2005 tegutses Patareis vangla. Nii natsireziimi kui kommunistide valitsemise ajal hoiti siin kinni ka täiesti süütuid inimesi ja poliitvange. Patareist kujunes seetõttu rahvusliku vabadusvõitluse sümbol.
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts RKAS, mille omandis Patarei juba üle 10 aasta on, pole käitunud meie ühise varaga heaperemehelikult. Hooned on seisnud valdavalt tühjana, need lagunevad kiirelt karmide ilmastkuolude tõttu. Nii katus kui aknad on katki ja lasevad sisse vihma ja lund, vesi on tõsiselt kahjustanud puitkonstruktsioone ja paekivist seinu. Patarei vajab kiiret abi, et peatada lagunemine ja päästa hooned lõplikust hävingust.
Patarei osadeks jaotamine, uusehitiste rajamise lubamine ja müük, mida on juba palju aastaid edutult katsetatud, pole kindlasti lahendus. Vastupidi - see on meie ühise varanduse ohtuseadmine.
Meie tuleviku-Patareisse mahuvad muuseumid, erinevad söögikohad, käsitöömeistrite ja restauraatorite poed ning töökojad, innovatiivsed bürood, kodanikeühenduste ruumid, hotell, näituste ja seminaride ruumid, ehk ka mõni õppeasutus, väiksem teatrisaal jne. Peamine on aga, et avalikus kasutuses olev hoonetekompleks hoiab Tallinna mereäärse vabana.
Patareist hoolivad kodanikud, seltsid ning ühendused, kes on selles hoonekompleksis seni kõige hullema hävingu ära hoidnud ning kelle pealekäimisel on RKAS teinud mõningaid katusetöid, paluvad teil allkirjastada see petitsioon, et nõuda riigilt järgnevat:
 1. Renoveerida Patarei merekindlus Eesti Vabariigi, Tallinna linna, erasektori, renoveerimisekspertide ning kodanikuühenduste tihedas koostöös ja kaasates Euroopa Liidu fonde.  
2. Peatada koheselt praegune läbimõtlemata müügiprotsess.
3. Alustada läbirääkimisi kodanikuühendustega vastutuse üleandmise ning kogu kompleksi tuleviku ja selle avalikku kasutusse jätmise üle.

Anna oma hääl ja aita kaasa Patarei päästmisele!

Kalaranna Patarei SA

Lisainfo: 
Placido Domingo: Destruction of Cultural Heritage is a Human Rights issue  https://www.youtube.com/watch?v=Xs6eb7slYxg
Lühiinfo eesti keeles: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20160316-PR-7ME-EE.pdf
Europa Nostra eksperdid külastasid Eestit: http://www.europanostra.org/news/826/
Eesti Muinsuskaitse Selts: www.muinsuskaitse.ee
Patarei ajaloost: http://patarei.org/
Patarei Sõprade Selts: https://www.facebook.com/patareieestkoste 


Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid

 1. Jaanus Nurmoja

  Patarei sisu peavad ärihuvide asemel määrama vaimsed väärtused ja Eesti lugu ning sellest lähtuma ka renoveerimine

  Kuna Patarei on mänginud olulist rolli Eesti ajaloos ning seal on istunud üksjagu Eesti seisukohalt olulisi isikuid nii heas kui ka halvas mõttes, siis vajame mõistetavatel põhjustel ka kindlustunnet, et see osa Eesti ajaloost saaks tulevikus vääriliselt ja originaalselt eksponeeritud. Patarei merekindlus on selleks ainuvõimalik koht. Riigi huvides peaks olema rakendada kogu kompleks tervikuna Eesti turundamise, inimeste ajalooalase harimise ja kultuurielu teenistusse. Merekindluse tükeldamisel ja erakätesse müümisel me ei saa olla kindlad, et ärihuvid ja avalik huvi kuidagipidi kokku saavad. Riigi ja vabaühenduste kontrolli all ja samas avalikkuse aktiivsel osavõtul peaks kompleks saama väärilise ja eelkõige hariva sisu. Mingi osa võiks olla ka ebaharilik, nö "kiiksuga", kuid sellele ei tohiks olla iseloomulik ei üleni musta linti mähitud morbiidsus ega ka hinnalt kallis ja väliselt kaasaegne, ent sisult odav palagan. Ning sellest sisust peaks lähtuma ka kompleksi renoveerimine. Üheks osaks võimalikust sisust on pakutud Eesti poliitvangide vahakujude ekspositsiooni -. Eesti loo jutustamist läbi vangikongide ja nende asukate. Lähemalt on ideed kirjeldatud Virumaa Teatajas 2. septembril 2016 ("Visioon: poliitvangide vahakujud Patareisse istuma") ning ka siinkirjutaja blogis - http://jaanus.nurmoja.net.ee/?p=24365 . Kindlasti vääriks kaalumist "mälupatarei" idee - http://kultuur.err.ee/v/arvamus/b9e9652d-e1b7-4d4c-9fdb-a6f0ab52dea8/maarja-vaino-kurjakuulutavast-vanglast-voiks-saada-suurejooneline-malupatarei Ning eks ole muidki kaalumist väärivaid mõtteid nii kodanikeühendustel kui ka eraisikutel. Eurosteriilse ketihotellina ei oleks Patarei kuidagi vastuvõetav. Kuid see ei tähenda, et majutuse pakkumisel osades vangikongides ei oleks jumet.

  1. Kalju Palo

   "Ühte ja samasse jõkke astume ja ei astu"

   Merekindlusel ehk nn"patareil" on mitu arengujärku. Algselt kidluskasarmuna rajatud ehitis muutus peale sõjalise tähtsuse minetamist vanglaks. Ja järjest kurikuulsamaks. Peale II ilmasõda peati seal kinni peamiselt poliitvange. Hiljem ka kõikvõimalikke kriminaale. jne jne. Loomulikult on see ehitis mere poolt vaadatuna oluline maamärk ja vajab säilitamist võimalikult autentsel kujul. Sellest tulenevalt on ruumide kasutamine teataval määral keeruline, Ahtakest merevaadet pakkuv majutus on huvitav, vaid üksikutele friikidele. Endiste militaarehitiste uue kasutuse puhul tulevad meeldae näiteks Viini Ringstrassel asuvad kasarmud, millest vähemalt üks on muudetud restaureerimistöökjaks.Võimalik, et see kasutus võiks avatum ja avalikum, kui töökodade kompleks. Militaaria ja vangla ajaloo eksponeerimine koos kgu ajaloo ja mingite kästöö ja restaureerimistöökodadega võimaldaks ehk seda kompleksi elus hoida, Sedda nii turisttide, kui ka kohalike elanike rahadega. Kolm suurtükilasku päevas ja vahtkonavahetus tooks kohale ohtralt külastajaid, kes söövad ära kogu suitsulesta ja räime. jne. Kokkuvõtteks: 1. Seda kompleksi ei saa arendada monofunktsionaalselt. Kuigi algselt monofuktssionaalne ehitis. 2. Järjest rohkem mere äärde püriv elanikkond tahab huvitavat ajaviitekohta. Meretuultele varjatuna võib see olla üheks Kalamaja inimestele sobivaks kohaks. 3. Huvitav koht, nii päevaturistile kui ka üleööturistile. "Kohlik Alcatrazs" 4.Kuidas seda teha? Vaja on väga paindlikku ja avatud mõttega arendajat ja ka arhitekti "kurja " kätt. Selline koostöö võiks viia selle maja viia uuele elule. 5. Kõigi arvajate mõtteid on vaja kuulata, kuid kõigega ei saa alati arvestada. PS. "Ühte ja samasse jõkke astume ja ei astu" Vabandan pisut hajutatud mõtete jagamise eest.