Sõnaväega perevägivalla vastu

MTÜ Eluliin, Eda Mölder,

Kommentaarid

Soovitaksin informeerivat pealkirja

Antagu mulle andeks veel üks mõte, aga hetkel on algatuse pealkiri liiga poeetiline ega mõju seetõttu tõsiseltvõetavalt. See võiks olla näiteks "Perevägivalla ennetamise strateegia koostamisest ja perevägivalla vastasest meetmetest"