Sõnaväega perevägivalla vastu

MTÜ Eluliin, Eda Mölder, Reet Laja, Piret Piirsoo, Anastassia Dratšova, Dagmar Lamp,

Kommentaarid

Soovitaksin informeerivat pealkirja

Antagu mulle andeks veel üks mõte, aga hetkel on algatuse pealkiri liiga poeetiline ega mõju seetõttu tõsiseltvõetavalt. See võiks olla näiteks "Perevägivalla ennetamise strateegia koostamisest ja perevägivalla vastasest meetmetest"