Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Tekib suur hulk raha.

Kui suur see summa on mida kodanikupalgana kasutada, ilma täiendavalt raha leidmata ,peaks saama järgmise tehtega: liites kokku täna jagatava (sotsiaaltoetused, emapalk, invaliidsus, haigusrahad, pension, töötukassa jne) ning selle jagamisele ( inimeste palgad, asutuste ülalpidamine jne) kulutatav summa jagada Eesti kodanike vahel. Selle tehte tulemusel tekib mingi number, mis võikski olla esmane kodaniku palk. Selleks, et see raha panna teenima kodanikke oleks tarvilik riiklik rahandus asutus - näiteks riiklik hoiu-laenuühistu tüüpi ettevõte, mis teenib kasumit ühistu liikmetele, ehk kõigile kodanikele (mitte piiritagustele või kodumaistele pankuritele). Loomulikult jääks igal inimesel vaba valik ,kus oma raha hoida, kuid esmane ülekanne laekuks sinna. Samuti toimuks seal alaealistele raha kogumine. Kodanikupalga tekkimine oleks samuti väga suur samm lõimumise ellu viimisel. sest annaks tõsise stiimuli tegeleda kodakondsuse saamisega. Seejuures vabaneksid täna lõimumise läbiviimisele kulutatavad vahendid, mis omakorda saaks lisada kodanikupalgale. Eeldatavalt parandaks kodanikupalk ka inimeste tervist, sest suur stressiallikas (hirm homse ees) oleks olemata. Vabaneksid vahendid haigekassas. Kas kõike on võimalik välja uurida ja arvutada? Kahtlen. Tundub, et siin on nüüd koht, kus tuleks Eesti väiksust eelisena ära kasutada ja teha Euroopa Liidu tasemel kogu riigis eksperiment , mis näitaks maailmale kas see on võimalik või mitte.