Heidutusjahi keelustamine

Helina Tilk,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 155 allkirja

845 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 155 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

22.märtsil 2021 kinnitas Keskkonnaamet hanede ja laglede kaitse ja ohjamise tegevuskava, mis õigustab põldudel tiibu puhkavate ja toitu otsivate rändlindude hukkamist.

Vastupidiselt ornitoloogiaühingu ettepanekule heidutusjahi lubamisest üldse loobuda, tõstis Keskkonnaamet kevadise heidutusjahi olulisust tegevuskavas kolmandalt prioriteedilt (soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa eesmärkide saavutamisele) teisele prioriteedile (vajalik tegevus, mis aitavad oluliselt kaasa eesmärkide saavutamisele).

Ornitoloogiaühing on teinud ettepaneku heidutusjahti mitte rakendada: 1. Ei ole tõestatud, et kevadine hane- ja laglejaht peletaks näljaseid linde põldudelt rohkem kui tavapärane hirmutamine, mille kohta on läbi viidud ka uuringud 2019 ja 2020. 2.Jahi käigus kahjustatakse ohustatud haneliike, sest jahimehed ei suuda neid teistest eristada 3. Häiritakse ja kahjustatakse põllulindude pesitsemist. Muretsemiseks on vägagi põhjust: ajavahemikus 1984-2017 oleme hinnanguliselt kuni 1,7 miljoni linnupaari võrra vaesemaks jäänud. 26.märtsil andiski Keskkonnaamet välja korralduse "Luba haneliste küttimiseks väljaspool jahihooaega"

Ettepanek:

Keelustada hanede ja laglede kevadine heidutusjaht.

https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/haneliste-kaitse-ja-ohjamise-tegevuskava-puuab-leida-tasakaalu-pollumeeste-ja https://www.eoy.ee/ET/kevadine-heidutusjaht-seab-ohtu-nii-ohustatud-kui-tavalised-pollulinnud/

Kommentaarid