E-harta uuendatud versioon aruteluks

Eriigi Harta,

E-harta uuendatud versioon aruteluks


Avalike teenuste kasutajad eelistavad üha enam elektroonilisi kanaleid ning ootavad neist oluliselt suuremat mugavust kui lihtsalt e-posti vahendamine. Õigused, mis inimesel on e-riigis asutustega suheldes, on kirjas e-hartas, mille on koostanud Riigikontroll aastal 2008 auditi „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“ järelmina. Hartas on kirjas ka mõõdetavad kriteeriumid, millele peaksid vastama riigi pakutavad e-teenused. Harta loomiseks saadi inspiratsiooni Hollandi e-kodaniku hartast. Teksti aitas koostada mõttekoda, kuhu kuulusid e-teenuste arendajad, poliitikud, kodanikuühiskonna esindajad. Riigikontroll avaldas e-harta osalusveebis ja oma veebilehel, samuti tutvustas riigikontrolör seda Riigikogu täiskogu istungil ning saatis harta nii riigiasutustele kui ka kohalikele omavalitsustele. 

Et Riigikontroll ja Õiguskantsleri Kantselei soovivad e-riigi hartas kirjeldatud kriteeriume ka edaspidi kasutada avaliku teenuse kvaliteedi hindamisel ning asutustele soovituste andmisel, leppisid riigikontrolör ja õiguskantsler kokku e-harta uuendamises. Uue teksti koostasid Riigikontrolli ja õiguskantsleri ametkonna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna arendamise osakonna spetsialistid.

Avaldame tutvumiseks e-harta värskendatud versiooni. Oleme tänulikud kõigile, kes leiavad võimaluse sellega tutvuda - harta tekst on saadaval aadressil http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Muudpublikatsioonid/Ehartaaruteluks/tabid/305/language/et-EE/Default.aspx
Kui teil on teksti kohta täpsustusi ja täiendamisettepanekuid, palume need saata hiljemalt 28. novembriks e-posti aadressil e-harta@riigikontroll.ee. Pärast teksti korrigeerimist detsembris avaldatakse e-riigi harta uus versioon Riigikontrolli veebilehel.

riigikontrolör Alar Karis
õiguskantsler Ülle Madise

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?