Ei HHC kriminaliseerimisele

Finest Green, Karel Marcus Haav,

Kommentaarid

Toetan

Eelnõu kohaselt on HHC keelamine Eesti Vabariigis seotud tõsiste ohuga rahva tervisele, kuna sellel ei ole tehtud kliinilisi uuringuid ja selle farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ja toksikoloogiline profiil on teadmata. HHC keelamine sellisel põhimõttel ei ole hea otsus, kuna uuringute puudumine ei tähenda automaatselt, et aine on ohtlik. Selle asemel tuleks teha lisauuringud, et selgitada välja aine mõju inimese tervisele ja hinnata selle potentsiaalseid riske. Ilma selleta võib keelamine olla liiga järsk ja ebasobiv ning põhjustada täiendavaid negatiivseid tagajärgi, näiteks tarbijate suunamist turule varjatud toodetega, mis võivad olla palju ohtlikumad, ning pritsitud üle muude ohtlikumate sünteetiliste narkootikumidega. "HHC-l puudub teadaolev meditsiiniline või muu tööstuslik kasutusala ning selle tarvitamine võib põhjustada tervisekahjustusi ja surmajuhtumeid." Kui eelnevas lauses tuuakse välja, et ei ole tehtud kliinilisi uuringuid, ning siiani pole Eestis ühtegi juhtumit HHC-st tulenevast surmajuhtumitest või tervisekahjustustest, siis kuidas saab sellist lauset tõsiselt lisada eelnõusse, mis peaks olema erapooletu ja faktidel põhinev? Arusaadav, et enne valimisi üritatakse saada lihtsa eelnõu loomisega lisahääli, kuid sellise otsuse loomisel tuleks tõesti põhineda enne kliinilistel uuringutel. On tõestatud, et kanep ja muud kannabinoidid on tõhusad vahendid opioidide nõudluse vähendamiseks ja selle tagajärjel vähenevad ka opioididest tulenevate üledooside ja surmade arv. Eestis registreeritakse igal aastal mitukümmend surma sünteetiliste opioidide tarvitamise tagajärjel (eelmise aasta 79st narkoüledoosist surnud eestlasest surid 30 neist opioidide tõttu) ning tõenäoliselt suureneb see arv ka selle aasta jooksul oluliselt. Värskelt avaldatud uuringus leitakse, et nõudlus ohtliku ja enim kasutatava opiaadi – kodeiini – järele on märkimisväärselt vähenenud nendes USA osariikides, kus kanepi kasutamine mittemeditsiinilistel eesmärkidel on legaliseeritud. Kas Eesti riigikogu tahab tõesti võtta ette pseudoprobleemide lahendamise selle asemel, et näha võimalikku kasu, mida sellise aine kättesaadavus võib Eestis hoopis tuua? (https://tervis.postimees.ee/7697669/kanepi-kattesaadavus-vahendas-noudlust-laialt-kasutatava-ohtliku-opiaadi-jarele) Loodan, et sellise järsu otsuse tegemisel Eesti riigikogus vaadatakse antud aine kõiki fakte, ning ka vaadatakse kaugemale kui vaid oma piirideni, kuna isegi Euroopa Liidus ei ole leitud põhjust HHC keelustamiseks, ning tänapäeval mitmed riigid kus vaadatakse fakte objektiivselt, on otsustanud THC legaliseerimise kasuks. Tehes korralikku taustatööd ja esitades reaalseid fakte HHC negatiivsete mõjude kohta, oleks arusaadav sellise eelnõu loomine, kuid hetkel üritatakse riigikogust kiirustada läbi eelnõu, mis ei ole korralikult läbi mõeldud.