Tallinnale

NÕUAME BUSSILIINI NR 8 SÄILITAMIST

Heli Siller,

Kommentaarid

Näotu ja ebademokraatlik otsustusprotsess.

Lugesin üleval olevad kommentaarid läbi, kuulsin infot tuttavalt ka bussis (nr.8), millele reageerisin 26.7 Facebookis ja pean vajalikuks tõdeda, et nii nahaalselt asju ajada nagu seda teeb praegune linnavalitsus on lihtsalt kuritegelik. Algul räägiti ju vaid liinist nr.5 ja EITATI liini 8. marsruudi muutmist. Siis aga - 1. augustiks väljakuulutatud muutuse künnisel, kinnitati, et muutub ka viimane. Endise riigikogu liikmena kinnitan, et see ei vasta elementaarsele seadusloomele ja kodanike kaasamisele otsuse tegemisel. Elik - 1. augustiks pakutud muutus tuleb tühistada ja korraldada hakatuseks samasugune koosolek nagu see oli liini 5. asjus. Koos aegsalt edastatud infoga.