Tallinnale

NÕUAME BUSSILIINI NR 8 SÄILITAMIST

Heli Siller,

Kommentaarid

Alljärgnev mõtted on kirjutatud vahetult infotunni järgselt ning esmalt saadetud Pirita FB kommentaariumi.

Austatud kaaskannatajad! Olen „mähekas” alates 1959. aastast. Infotunnile tulin nagu kõik teisedki, kuna nii kõnelevas meedias kui Pirita LOV kodulehel (18.06.kell 14.12) oli välja kuulutatud arutelu 5.,6. ja 8. bussiliini teemal. Mina jäin saali ka pärast seda, kui Mähe elanikud praktiliselt „persona non grata”- ks tunnistati... Kui 5.ja 6. liini teemal oli juba väga pikalt vaieldud, tõstsin ka mina käe ning küsisin esmalt, miks arutelu vaid Kose- keskseks kuulutati, kui teema ka 8.liini puudutab – ning millal tuleb koosolek Mähe rahva jaoks. Vastus: „ arutelu oligi välja kuulutatud vaid Kose rahva jaoks ja 8. liini küsimust arutame hiljem siseringis. Teadaandes ei olnud 8. liini märgitud”. Vältimaks sõna „ valetama”, küsiksin: kas ametnikul on tõsised mäluhäired või ei tea tema üks käsi, mida teine teeb... Kuna koosolekut vedavate kõnelejate suust kõlav - ja juba naljanumbriks kujunenud AINUS põhjendus oli, et kõik muudatused põhinevad otsesel statistikal ning soovil elanike teenindamist parendada (!!!) - ning statistika kinnitavat näiteks 5. liinil ühe olulise bussipeatuse täituvust 0,6 inimest bussi kohta ,palusin kodulehel avaldada statistiline number, milline % Õismäe elanikest soovis saada otseliini Mähele või vähemalt Pirita linnaossa – ja mis eriti oluline: mööda Reidi teed... Ja kuidas see soov avaldus , kui statistilised numbrid põhinevad vaid bussi sisenejate loendamisel. Tõsi: 8. liini pikendamine võib rõõmustada ka Mustamäe ja Balti jaama rajoonide elanikke, kelle ümberistumiste arv seeläbi väheneb. Vaevalt, et põhjus oleks Pirita rannas (– Õismäel on ju Harku järve- ja Kakumäe rand) , kuid reisijaiks oleks tõenäoliselt väike hulk inimesi, kes neis rajoonides töötavad. Samas – kui otsused põhinevad väidetavalt üksnes statistikal, siis sooviksin tõepoolest näha ka numbreid, mis tõendavad vajadust Mähe elanikkond kesklinnast eraldada. Nii Lasnamäe kui Õismäe teedel liigub mitmeid üksteist olulisel määral dubleerivaid ja kesklinna suunduvaid liine. Kas otsustajad ei ole märganud, et nii Kose kui Mähe jaoks on saadaval vaid vastavalt 5. ja 8. buss? Miks on Lasnamäe suvitaja asetatud võrreldes põlisasumite püsielanike suhtes privilegeeritud positsioonile? Tulemus: Kuna Lasnamäe suvitaja TAHAB otse randa saada, PEAB osa Kose elanikest ühistranspordist loobuma, Lasnamäe suvitaja EI TAHA Reidi teel Pirita bussidesse ümber istuda, kuid Mähe elanik PEAB edaspidi tööle/kooli/ kliinikusse pääsemiseks hakkama aastaringselt mereäärsetes peatustes vihma, tuule, tuisu või lauspäikese all ümberistumiseks bussi ootama. Ja kas Muuga või Merivälja elanikud oleksid tänulikud.kui tipptundidel nende niigi ülerahvastatud bussidesse mingil hetkel bussitäis Mähe elanikke trügib? Või vastupidi: õhtusel tipptunnil (arvukate) Lasnamäe bussidega Reidi tee peatusse kogunev Mähe rahvas niigi kitsukest ala ummistamas... Kommentaar jätkub...