Tallinnale

NÕUAME BUSSILIINI NR 8 SÄILITAMIST

Heli Siller,

Kommentaarid

Bussi nr. 8 marsruudi muutmise teemaline koosolek.

Täna 24. juulil toimub Pirita Linnaosavalitsuses kell 18. 00 bussi nr. 8 marsruudi muutmise teemal koosolek, kuhu on oodatud kõik asjast huvitatud.

  1. Pirita LOV infotelefon teatas vastuseks minu küsimusele, et täna arutatakse ainult bussi nr 5 teemat ja punkte, mida päevakorras ei ole, ei puudutata (ehk liinist nr 8 rääkida ei saa). Kahju.

  2. Mähe Seltsist on info, et siiski lisatakse ka päevakorrapunkt bussi nr. 8 kohta.

  3. Pirita LOV infost praegu kinnitati, et pannakse hääletusele päevakorrapunkt nr. 8 liini kohta.