Nõuame Peaminister Kaja Kallase tagasiastumist !

Raili Sule,

Kommentaarid

Pooldan.

EV Põhiseadus paragrahv 99 Vabariigi valitsuse liikmed ei tohi olla üheski muus riigiametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse.Kaja Kallas teeb oma seadusi, tema juhindub EV Põhiseaduse kommenteeritud trükist ja kommentaaride järgi, mitte seaduse paragrahvi järgi. Kuidas saab selline inimene olla juriidilise kõrgharidusega? Olen oodanud tema sõnavõttudes nn juriidilist keelekasutust, lauseehitust, sõnade valikut, konkreetsust, toetumist erinevatele paragrahvidele neid välja tuues, aga mida pole seda pole? Kaja Kallase sõnavõtud ei kannata kriitikat, puterdamised ühikutes, kiun "kõik teised on süüdi", päris lastaia tase, piinlik on kuulata juriidilise kõrghariduse juures selliseid sõnavõtte. 11. jaanuar 2021 kus EKRE valitsuskoalitsioonist alatult kõrvaldati, saab nimetada riigipöördeks -- Keskerakond ja Jüri Ratase selgrootu käitumine iseenda naha päästmiseks, Danske rahapesuskandaal, mille uurimiseks EKRE palkas Louis Freeh, pani osalejad ja kasusaajad värisema ning sisuliselt riigipööret sooritama. Jüri Ratase tagasiastumise puhul oleks pidanud toimuma uued valimised, kas toimusid, loomulikult mitte, taas EV Põhiseadusest üle sõitmine. President ja Õiguskantsler ei näinud ka sellises kokkumängus midagi ebaseaduslikku? Viide nende kokkumängule! Kaja Kallasel lasti toimetada nii nagu temake heaks arvas. Suurim manipulatsioon ja valetamine on aga e-hääletamisega seotud. Tänaseks on põhjalikult tõestatud e-hääletamisega manipuleerimine, ainuüksi selles räpases mängus osalejad on juba Kaja Kallase kursusekaaslased ning kursusekaaslaste abikaasad, puhas korruptsioon, kuhu on kaasatud ka riigi- kohtunikud. 30 aastat ref.erak.valitsemist on aga seadnud riigiametitesse kõik ref.erakonnale truud alamad. EV Põhiseadusest on mööda mindud pea kõikidest paragrahvidest ja kõik ainult selleks,et Eesti riiki ja rahvust hävitada, mitte üks läbisurutud seadus ei vasta Eesti riigi ja rahvuse, iseseisvuse, vabaduse, õigluse, õiguse, keele, kultuuri säilivuse säilitamisele!EV Põhiseadus paragrahv 18 - kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele./covid/.; paragrahv 3-RIIGIVÕIMU TEOST.ÜKSNES PÕHISEAD. ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel....;paragrahv 20 - igal ühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele;paragrahv 27 - perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all;paragrahv 28 -igal ühel on õigus tervise kaitsele ........, Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste ERILISE HOOLE all; paragrahv 40 - igal ühel on südametunnistuse-usu-ja mõttevabadus; paragrahv 41 - igal ühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele.Kedagi ei tohi sundida neid muutma.Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele; paragrahv 45 -..... tsensuuri ei ole; Kõikidest eelpool väljatoodud paragrahvidest on Kaja Kallas peaministrina üle astunud.Häbiplekk mitte peaminister. Ka praegune valits.koalitsioon on häbiplekk!

  1. Kaja Kallase seadustest üleastumiste, rikkumiste nimekiri on väga pikk ja seda ei ole võimalik kommentaariumis välja tuua. Covidi periood oli rikkumisi täis. Tänu mõnele julgele kohtunikule on see ka kinnitust leidnud. Rikkumiste ja valetamistega minnakse jõuliselt edasi. Sügavalt kahtlen kas Kaja Kallas üldse enam teeb VALE ja TÕE vahel vahet, järgides tema sõnavõtte? Valedesse mässimine võtab mõistuse! Selle kahtluse ilmestamiseks on sobiv näide Kaja Kallase EMPAATIA võime kohta, mille kohta ta jagas selgitusi,mis omakorda tekitab kahtluse adekvaatsuses? Aga igaüks saab värskendada oma mälu ise.