EKRE valijatele ainult paberist valimissedelite lubamine.

Richard Treimuth,

Kommentaarid

EKRE nimekirja kaotamine valijarakenduses

Kuna pole võimalik enne hääle andmist individuaalselt kindlaks teha EKRE valijaid, et lubada neile ainult pabersedelitega hääletamist, siis tundub ettepanek praktikas tähendavat lihtsalt EKRE nimekirja ja kandidaatide kaotamist valijarakenduses. See võimaldab EKRE valijatel siiski anda e-hääle mõne teise erakonna kandidaadi või üksikkandidaadi poolt ega keelusta EKRE valijatel jaoks e-hääletamist kui sellist. Kuna e-hääled krüpteeritakse enne edastamist, säilib nii siiski EKRE nimekirjade ja kandidaatide poolt hääletamise võimalus isetehtud valijarakenduse abil. Radikaalsem võimalus oleks eemaldada EKRE kandidaatide poolt juba antud e-hääled kokkulugemisel. Selle tulemusel EKRE valijad küll saaks e-hääletada, aga häältelugemistarkvara lihtsalt ei loeks nende e-hääli kokku. Olemasoleva e-hääletuse süsteemi sellisel viisil modifitseerimiseks olulisi tehnilisi takistusi pole, tegu on triviaalse muudatusega. On siiski ilmne, et selline ettepanek mistahes kujul on vastuolus demokraatlike valimiste põhimõtetega. Kahjuks on soov kujundada e-hääletus teatud poliitilisi jõude eelistavaks üldine nagu on ka taktika suruda ebademokraatlikke hääletuspõhimõtteid läbi, apelleerides riigitruudusele ning manades selle saavutamiseks oponentide seoseid välisvaenlasega.