EKRE valijatele ainult paberist valimissedelite lubamine.

Richard Treimuth,

Kommentaarid

Kuidas tõendada EKRE valijaks olemist?

Ettepanekut on raske teostada põhiseadust muutmata, kuna valimised on salajased ning pabersedeliga hääletamise puhul pole lihtsat viisi tõendada, kas keegi on EKRE või mõne muu erakonna valija. Riigikohus oma otsuses 5-23-18 kinnitanud, et foto abil ei saa tõendada kelle poolt valija hääle andis, sest "valimisjaoskonnas hääletamissedeli täitmisel on valijal võimalik küsida uus hääletussedel pärast selle täitmist, pildistamist ja seejärel rikkumist". (p 12) Küll aga on praegu e-hääletamise puhul võimalik tõendada, kelle poolt valija oma hääle andis: * https://gafgaf.infoaed.ee/posts/usaldada-valetamisteenistust/ Kuna EKRE valijad eeldatavasti hääletasid vastavalt erakonna antud juhistele pabersedeliga jaoskonnas, teeb see neil iseäranis keeruliseks tõendada, et nad on EKRE valijad, sest jaoskonnas hääletas eri põhjustel eeldatavasti ka muude erakondade valijaid. Kas ei võiks püüda märgukirjas tehtud ettepanekut sellest lähtuvalt korrigeerida?

  1. Teiste erakondade valijad valisid samuti jaoskonnas , see on tõsi. Ma seda ei väitnud, et teiste erakondade valijaid jaoskonnas ei olnud. Keelata sooviksin EKRE valijatel e-valimised. Eriti maapiirkonnas lume ja tuisuga on tobe e-valimistele kaikaid kodaratesse loopida. Valimisi ikka kontrollitakse. Agressorile rõõmu valmistamine ei sobi minu meelest.