Nõuame ravikahjude (sh. vaktsiini kõrvaltoimete) hüvitamise süsteemi loomist

Erakond Eestimaa Rohelised, Aleksander Laane,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
160 allkirja
ALLKIRJASTA

840 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud nõuavad ravikahjude hindamise ja kompenseerimise süsteemi loomist, mis hõlmaks lisaks ravivigadele ka ravimite (sh vaktsiinid) kõrvatoimetest põhjustatud kahjusid tervisele. Ravikahjud, sh vaktsiinikahjud, peavad saama hüvitatud.

Vajame võimalike ennetatavate ravivigade mittekaristusliku iseloomuga menetlus- ja hüvitusvõimalusi ning samas kõigile meedikutele vastutuskindlustuse tagamist. Süsteemse lähenemise tulemuseks peab olema olukord, kus küsimusi/vaidlusi lahendataks mitte arstide-õdede või haigla karistamise nimel kohtus, vaid sisulise selguse saamise, vigade ennetuse, hüvitise määramise ja ravi parandamise eesmärgiga loodud keskuses kohtusse pöördumata. Patsientide kaasamine raviprotsessi, millega Eestis on ka algust tehtud, on elementaarne. Soovitame Riigikogul ja valitsusel lähtuda Soome vastavast kogemusest.

Praeguses ühiskondlikus olukorras on edasiminek ravikahjude kompenseerimise süsteemi loomises võimaluseks vaktsineerimisega hõlmatust suurendada. Inimesed peavad saama kindlustunde, et kui midagi juhtub, siis ei ole vastuste otsimise ning kahjude hüvitamise koorem patsiendil, vaid tagatud läbi töötava süsteemi. Arvestades, kui harva esinevad on näiteks vaktsiinide tõsised kõrvaltoimed (aastal 2020. teatati Ravimiametile 29 võimalikust juhtumist, millest ka kõigi puhul ei leidnud seos vaktsiiniga tõestamist), ei ole põhjust karta ka märgatavat rahalist lisakoormust. Samas saadaks see signaali ühiskonnale, et riik usaldab vaktsiinide taga olevat teadustööd.

160 allkirja

840 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

 1. nõus

  nõus !

  1. I fully agree with this request

   I fully agree with this request and will sign the petition.