Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Marufeminismi Eestisse importimisest ja sellest lahti saamisest viimase paarikümne aasta näitel 1/3

Et jätkusuutlikust ja kõikevõitvast armastusest hämamine pole mõnda kommentaatorit ennast küll abielu mõiste kaaperdamisega analoogseid tegusid varasemalt toime panemisel takistanud, siis jääksin abielu määratluse muutmata jätmise argumenteerimisel pigem lastele võimalikult täiusliku ja turvalise elukeskkonna tagamise ja oluliste mõistete mitte solkimise piiresse. Aga see selleks. Peaksin siinkohal ilmselt jagama oma kogemusi sellest, et praegu riigikogus läbirammimiseni jõudnud seaduseelnõu juured ulatuvad 1997. a vastu võetud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduseni, mispeale tegeleti juba järgmisel aastal ettevalmistustega ühe marufeministliku propagandaasutuse loomiseks, mis mõned aastad hiljem avalikkust eksitava nime all Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ka ära vormistati. Selle üheks eestvedajaks Eestis oli USA pensioni peal Eestisse laia lehte mängima kolinud Ilvi Jõe-Cannon, kes vist juba 1998. a lootis portaali enut.ee minu abiga ära teha, kuid meie koostöö piirdus esimese ca poole tunniga Microlink Online teeninduses internetiühenduse loomiseks ühes pikemat sorti järjekorras seistes, mis kujunes piisavalt piinlikuks, et see ettevõtmine hoobilt lõpetada ja sedasi käituvate tegelaste eesmärke lähemalt uurima hakata, mispeale hakkasin hoopis järjekindlalt kuni siiani selle ideologiseeritud enesekehtestajate jõugu vastu tegutsema, kes jämedat otsa jämeda otsa pärast enda käes hoida tahavad ja oma mittefunktsionaalsete, teerullistunud perede, kus ei vanemad ega lapsed omavahel üldse läbi ei saa, poolt tekitatud frustratsiooni ja kibestumuse kogu eesti rahva peal välja elamiseks endale kõikvõimalike hullumeelsuste abiga õigust tekitada proovitakse, põhjuseks omaenda halb iseloom ja sellest tulenev hävituslik enesekesksus. Teine oluline näide oma probleemse perekonna kibestumuse ja selle põhjuseks oleva enesekehtestusvajaduse kogu rahva peal väljaelamisest on muidugi meie presidendi institutsiooni rüvetanud ja tõsiseltvõetavuse mõttes olematuks devalveerinud Kersti Kaljulaid koos oma poolvendade klanniga. See pätijõuk, kellest TTÜ dotsent Andres Braunbrück ca aastake enne nende poolt Marti Kuusikult süüdilavastamise abil ministriportfelli kaaperdamist, mis presidendiametisse absoluutselt sobimatu päti poolt ilmselgelt marufeministliku ühiskondlike positsioonide kaaperdamise eesmärgiga terve seeria avaliku elu tegelaste süüdilavastamisi käima tõmbas, minult Tallinna Tehnikaülikooli tenniseväljaku haldamise kaaperdamise niisamuti süüdilavastamise ehk valetamise abil käima tõmbas, kuigi mind ülikooli spordiklubist 2002. a rasketel aegadel appi kutsuti seda looduskaunisse kohta rajatud saviliiva kattega väljakut kindlast likvideerimisest päästma ja selleks lausa teise linna otsa Kalevi spordihalli asjatundlikke tudengeid lantima tulles, sest mitte keegi terve ülikooli peale ei pidanud selle väljaku likvideerimisest päästmist teostatavaks. Ja mina olen nüüd ebamugav neile seetõttu, et tõestasin avalikkusele, et kõik argumendid ...

  1. ... selle väljaku hävitamiseks osutusid valelikeks, mistõttu oligi vaja mind süüdi lavastada ja ülikoolist ja ühiskonnast üldse marginaliseerida, kuna ma liiga palju tean ja kirjutan ega lase sigatsejatel endale ega teistele normaalsetele inimestele pähe istuda. Näiteks 2014. a kevadel enne nende "naisuurijate" eestvedamisel kooseluseaduse avalikkuse tagaselja riigikogust läbi libistada üritamist kirjutasin ma kõrvuti meie võistlustega ülikooli tenniseväljakul lausa üliõpilaselu nädalakirja pealkirja all "Aita täita lapsesoov" välja jõudnud kutse peale spermadoonoriks tulla selle nädalakirja toimetusse küsides, kust nad võtavad enesele õiguse veel sündimata lastelt Eestis vanemaid varastada ja kas pole alatu oma ülikooli ajutiselt rahalises kitsikuses virelevaid kaastudengeid sääraseks väljapressimiseks ära kasutada. Rohkem niisuguseid kuulutusi seal ei ilmunud, kuid karistus peavoolu ideoloogidega täiesti lepitamatult tülli pööramise eest ei jäänud tulemata. Kuigi seda uue maailmakorra kehtestamiseks või uusbarbaarsuseks kutsutakse, nimetaksin mina seda pigem lihtsalt administratiivkuritegevuseks, mille toimepanijaid pole üldse keeruline paanikasse ajada, kui sellest piisavalt paljude enam-vähem normaalsete inimeste ees arutleda. Näiteks mina kirjutasin sääraste marufeministlike vahendite abil jõustatava agenda kohta ühe kooliõega Linköpingist 2005. a suvel juba palju aastaid käärinud ja väljundit otsivast kohusetundest oma rahvuskaaslaste ees meid eesootava katastroofi eest mõttega lugeda oskajaid vaatamata meelega skandaalsele vormistusele tegelikult sügavalt hoiatava sisuga e-postiföljetoni, mille ma pealkirja all "Ajataju ja feministlik surmatung" eesti keelde tõlkisin ja mida ka laialdaselt kommunikeeritud sai (lugu ise asus hot.ee ja kommentaarium rate.ee portaalis) vastloodud "uurimuskeskuse" ja selle portaali enut.ee poolt propageeritava marufeminismi maaletoomise blokeerimise eesmärgiga enam-vähem kõige selle teemal, mille üle riigikogus praegu obstruktsiooni kasutades kakeldakse, kuid vastutasuks sain tagakiusamise jõustruktuuride poolt, marginaliseerimise tehnikaülikoolist ja ühiskonnast ning napilt eluga pääsemise tänu ca kuu aega peale TTÜ tenniseväljaku halduse kaaperdamist ja alla aastakese enne koroona-skeemdeemiat pärast ülikooli tenniseväljaku halduse kaaperdamisele nii tudengite kui õppejõudude seas tekkinud vastuseisu ennetavaks mahasurumiseks ja Jaak Aaviksoo poolt juhitud administratiivkurjategijate jõugu ringkaitse tugevdamiseks ülikoolis mingi biorelvaga pihta saamist eimillestki tekkinud raske kopsukahjustusega ellujäämise kaalutlustel eesti kliimast põgenemisele ja võõrsil Eestis kättesaamatuks jäänud ravi saamisele selle kopsukahjustuse enam-vähem kontrolli alla saamiseks hetkel juba 4 aasta jooksul. Et eelmine rünnak ülikooli tenniseplatsi pihta meie tudengikogukonna poolt renoveeritud ja tolleaegse Hansapanga rahade eest ühe edukalt läbitud projektikonkursi raames värskelt püstitatud piirdeaia lõhkumiseks ja ...

  2. ... end lepinguga kaitsvatest moorameestest käteväänamise abil lahtisaamise eesmärgil 2008. a detsembris ehk vahetult enne masu õnnestus mul Tallinna linnavalitsuse abiga nurjata, siis oli see läbikukkumine n-ö Andres Öpiku süvaülikoolil ilmselt veel valusasti meeles ja valmistusid ka põhjalikumalt ja kuritegelikumalt nüüd selleks, et seekordset ülemaailmset kriisi oma kuritegevuse kinnimätsimiseks ära kasutada. Peaks mainima, et ikka üüratult rumal on rahvas, kes oma vilepuhujatega sedavõrd olulistel teemadel sedasi käituda ja suurepärase võimaluse nende vahendite abil, mida ma 2005. a demonstreerisin, õigeaegselt marufeministlikust tüütusest lahtisaamiseks käest laseb. Mis minu kohusetundesse puutub, mis mind kunagi hoiatama ja väga palju aastaid selleks pingutama ajendas, siis see on vaid väga väikse murdosa peale eesti rahvast kahanenud – lihtsalt puudub ühisosa äraostetavate pärdikute, küüditajate jm saastaga, kes oma halva iseloomu tõttu ongi oma saatust väärt ja seda sõltumata kellegi emakeelest, sest kui seda tõugu tüübid vahet pole, kas oma perekonna omavahel läbisaavaks kasvatamisega, saviliiva kattega tenniseväljakute hooldamise ja haldamise või mõne muu enesekesksusele vastanduva valdkonna loogika tõttu hätta jäävad ja häbiväärsel kombel oma kohustustega toime ei tule, siis kukuvad valetama, lõhkuma, vajadusel kasvõi nt tudengitest abiliste, keda ise viimases hädas appi kutsuti, kogukondlikus korras loodud väärtuse täiesti tuimalt ja jõhkralt ülikooli palgalise personali meelevalda kaaperdamiseks süüdi lavastama ja isegi kasti lööma, nagu mu isiklikust kogemusest juba piisavalt näha, ja üritama seda kasvõi kogu maailmale peale suruda, peaasi et omaenda administratiivne saamatus avalikkuse eest korralikult kinni mätsitud saaks koos sellega kaasnevate kuritegudega. Ei midagi keerulist ega konspiratsiooniteoreetilist, kuid lekib ka vabamüürlaste kontrolli alt välja avalikkuse ette juba nii, et vähe pole – andkem siis laviiniefekti tekitamiseks igaüks oma panus selleks, et neid tumedaid jõude ehk n-ö lõusta järjest suuremalt ja suuremalt esile tuua ja avalikkuse ees sedasi nurka suruda selleks lihtsalt vait mitte jäädes, käesolevale rahvaalgatusele alla kirjutades, meeleavaldustel osaledes ja vajadusel ka igat muud moodi vastandudes, enne kui teist endist ka mingil hetkel nagu välk selgest taevast lihtsalt kellegi pahatahtlikkuse ajel ja käsu peale täie jõhkrusega üle rullitakse. Üks oluline märkus veel lõpetuseks. Pedagoogid, sportlased jpt tulemusest päriselt ka sõltujad teavad omast kogemusest, kui oluline on väärt eeskuju. Abielu mõiste ärasolkimine jt olulised killukesed suuremast mosaiigist, mida tuleks eelkõige ühe suure pildina vaadelda, just niisuguse olulise eeskuju noortelt elukogemuseta inimestelt ära võtabki, jättes nad vastamisi ülekaaluka kurjusega, mille keerukusele kriitilise massi noorsoo hammas õigeaegselt peale ei hakka ja vähegi puuduliku haridusega inimesed kuritegeliku propaganda raskuse all lihtsalt lömastatakse.