Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Diskriminatsioon

Abielu mõiste moonutamine sooneutraalseks on maailmavaateliselt diskrimineeriv nende suhtes, kelle jaoks abielu on mehe ja naise perekondlik liit. Selline diskrimineerimine on põhiseadusevastane. Samasoolistel paaridel ei saa olla mingit õigustatud ootust abielu traditsioonilise definitsiooni muutmiseks. Küll aga on õigustatud ootus selle mõiste muutumatusele neil, kes on sõlminud abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Lisaks veel vähemuste teema. Ei saa olla nii, et ühe vähemuse (näiteks samasooliste paaride) tõekspidamised on olulisemad kui teiste vähemuste (näiteks usklike) omad. Need, kes valmistuvad ühiskonda selliselt lõhki kiskuma, ärgu rääkigu sõnagi armastusest!