Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Inimkonna eksistentsist

Tumedate jõudude haardes olevad riigid, kes oma rahvastele peale surunud seadused, mis võrdsustavad abielu mehe ja naise vahel abieluga mehe ja mehe vahel, on kaugemas tulevikus ohuks inimkonna eksis- tentsile, kuid juba praegu on andnud tõuke seksuaalseks kuritööks -- vanurite hooldekodudes on innus- tanud meessoost töötajaid vägistama hooldekodu meessoost jõuetuid liikmeid ( Vt. artikleid Õhtulehes ). Mõni kuu tagasi Tallinnas kaubakeskuse ruumis astus mulle ligi mees, kes küsis minult kas ma teda tunnen,et ta on maadluse meister -- meie vahel arenes vestlus maadluse teemal -- vestluse käigus võttis ta kinni minu parema ja vasema käe esimesest sõrmest ning hakkas minu sõrmi murdma, mille peale nõudsin sõrmede vabastamist -- ta laskis mu sõrmed vabaks ja kohe üritas mind haardesse võtta -- tõukasin kergelt ta eemale - -- ta seletas, et seni pole keegi vastu hakanud peale sõrmede murdmist.Ütlesin, et temale ei tohi kätt anda ja küsisin tema nime -- nime ta ei ütelnud ja lahkus.