Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

abielu mõiste

Eestikeelne sõnaühend "abielu" tähendab vaid ühte asja - naise ja mehe vahelist kiriklikult või ilmalikult registreeritud suhtevormi. Samuti eestikeelne sõnaühend "ottomootor" tähendab vaid ühte asja - väntmehhanismiga sädesüütega sisepõlemismootorit. Kui samasoolised soovivad oma koosolemise registreerida, siis tekkivat suhtevormi ei saa väljendada sõnaühendiga "abielu", kuna see lihtsalt pole seda. Samuti ei saa nimetada ottomootorit diiselmootoriks.