Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Toetan avaldust

Toetan avaldust esitatud kujul ja olen valmis sellele alla kirjutama. Kuigi ma aktsepteerin samasooliste paaride (ja miks mitte ka suuremate koosluste) õigust registreerida end leibkonnana ja saada sellest tulenevaid õigusi, on samasoolised oma õiguste kaitsel asunud rünnakule ja ahistavad traditsioonilisi pereväärtusi. Nad on kaaperdanud vikerkaare ning mitmed muud mõisted. Lapse vanemateks ei ole enam ema ja isa, vaid vanem1 ja vanem2. Samasooliste suhte kreekakeelne alge 'homos' on muutunud ladinapäraseks homoks, et tõsta esile selle suhte inimlikku tähendust. Ka kooseluseadus on tegelikult copypaste perekonnaseadusest, muutes mõiste kooselu kui registreerimata abielu senist tähendust. Seejuures on kaitseta jäänud näiteks poolõdede samasooline suhe. Ma olen avaldanud valmisolekut seda seadust muuta ja valmistada ette registreeritud leibkonna eelnõu, ent see ei ole sobinud isegi EKRE-le, kes näeb lõhe olemasolus suuremat võimalust oma toetajate mobiliseerimiseks. Jah, maailm on ammu üle rahvastatud. Võibolla on tõesti vajadus keelustada üleüldiselt mehe ja naise suhe ning lubada vaid samasooliste suhe. Aga ka sel juhul peaks see toimuma lapsendamisõiguseta. Ammugi ei ole see Eesti parlamendi teema, kuivõrd selline keeld peaks siis olema vormistatud kõikides riikides.