Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

Märt Põder,

Kommentaarid

e-hääletus on probleemiks Eestis

e-hääletuse õigusraamistik on siiani aastaid korda tegemata, siis jääb arusaamatuks millise seaduse ja paragrahvi alusel üldse e-hääletust läbi viiakse? EV Põhikiri sätestab ju hoopis midagi muud! Miks kõik need aastakümned pole suudetud e-hääletamist kontrollitavaks, auditeeritavaks ja vaadeldavaks teha? Kelle huvides on see töö tegemata jäetud? Välisvaatlejad juhtisid Eesti e-hääletuse ebaturvalisusele samuti tähelepanu! Maailma riigid ei kasuta e-hääletust just ebaturvalisuse pärast! Vaevalt maailma riigid on rumalamad kui Eesti riik? Miks ainult 3 riiki kasutab, justkui mõttekoht? Kas Eestis kohtuotsused pole valitsusele, Riigikogule täitmiseks? Kes kontrollib kohtuotsuste täitmist ja miks pole siiani seda kontrolli teostatud, et ikka ja jälle kerkib pinnale korduv probleem ja korduv nõue e-hääletusega? Jälle saab küsida "kelle huvides jäetakse kontroll tegemata" ja mis kõige kummalisem, juba aastakümneid?