E-hääletus tuleb muuta vaadeldavaks!

E-hääletuse vaatlejad 2011-2023, Märt Põder, Sulev Švilponis, Virgo Kruve, Meelis Kerbo, Heldur-Valdek Seeder,

Kommentaarid

Peeter Kreutsberg

Asi väga lihtne - e-hääletus ja "paberhääletus" ei ole ÜHETAOLISED nagu nõuab Riigikogu valimise seadus! Paberhääletus on lihtsalt kontrollitav - kui palju oli hääletajaid, kui palju anti valimissedeleid, kui palju sai hääli üks või teine kandidaat mistahes valimisjaoskonnas (kui tekib vaidlus või kahtlus), sealjuures hääletanute isikud jäävad saladusse! Kui e-hääletus seda kõike ei võimalda, siis ühetaolisuse nõue pole täidetud!

  1. Riigikohus pole e-hääletuse põhiseaduspära kunagi püüdnud tervikuna hinnata. Eri õiguskantslerid ja nüüd ka Riigikohtu esimees Villu Kõve on avaldanud lootust, et kui selline hindamine toimuks, ei tähendaks see tingimata e-hääletuse kuulutamist põhiseadusvastaseks. Aga on selge, et kui see mingil põhjusel põhiseadusele ei vasta, ei tohiks e-hääletusega jätkata -- ja sõltumata oodatud/kardetud tulemusest oleks ammu aeg sellesse selgust tuua.