Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Pensioniküsimuse täpsustamiseks

Pensionide likvideerimisest rääkimine oleks ilmselt liialdus. Küll aga oleks otstarbekas asendada kodanikupalgaga osa vanaduspensionist. Täpsemalt - vanaduspensioni baasosa, mis on tänagi kõigile võrdne ega sõltu inimese tööstaažist või tuludest. See tuleks asendada kodanikupalgaga, mis oleks tõenäoliselt kõrgem. Kui on ilmtingimata vaja minna pensionisammaste kallale, siis saab seda teha eraldi, sõltumata sellest, kas kodanikupalk on juba kehtestatud või mitte.