II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

teemaseminaril leiti, et idee võiks sõnastada ümber järgnevalt: "Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul." Loobuda nõudest, et II samba väljamaksed saavad alata alles vanaduspensionieast. II samba kasutamine paindlikkus võiks olla seotud I samba reeglitega. Arvestades Vabariigi Valitsuse kavandatavat pensionireformi ja selles kavandatavat pensionilemineku paindlikkust, võiks selle idee lahendada samuti reformi käigus.