Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 3

Loen hetkel Riigikogu sotsiaalkomisjoni 25. aprilli 2023 istungi protokolli nr 3, kus Signe Riisalo mh selgitas, et valitsuses puudub kokkulepe, et see ressurss kasutatakse ainult lastele. Lisaks täpsustab ta, et mitte ükski kokkuhoitud raha ei ole eesmärgipäraselt mingi järgmise asja katteks, sellest ei lähtutud koalitsioonileppe tegemisel ega lähtuta ka järgmise aasta eelarve kujundamisel. Samuti rõhutab, et lähtutakse sellest, kuhu on riigil vaja kulutusi teha. Sellest saan aru selliselt, et kui riigil on nt järgmisel aastal jällegi vaja raha ametnike palgatõusuks, siis saab selleks rahulikult lastega peredelt ära võetud raha kasutada.