Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Rahu kõigile.

Usun, et suur enamus peresid, nii suur- kui tavaperesid peab tänase valitsuse lubadustest taganemist ja mandaadivälist tegevust valeks sammuks. Seega ei tasu üksikute inimeste kriitikat väga tähele panna. Tõenäoliselt ei ole inimene üldiselt millegagi rahul ja kritiseerib kõike ja kõiki. Usun, et kogu eesti rahva jaoks on oluline, et säiliks demokraatia ja see petitsioon ka tegelikkuses midagi mõjutaks. Pole ju praegune valitsus eriti demokraatlikul moel "(valetades oma valijale, kartuses muidu kellegi teise võitu)" riiki juhtima saanud. Kui sai valitsema, siis asus tegude kallale, millele valija mandaati ei ole andnud. Näen siin põhilist murekohta. Seega ei tohi anda mingilgi moel võimalust tänasele valitsusele läbi suruda praeguseid reforme. Selle poolt võiksid olla kõik. Olen ise maksutõusu poolt, sest riigi eelarve peab korda saama, aga seda ei tohi teha populistlike ja "odavate" meetoditega. Kõige lihtsam on raha ära võtta kõige nõrgemalt, see ei ole eriti riigimehelik käitumine. See näitab valitsuse nõrkust, tahtmatust, suutmatust asju paremaks saada läbi mõtestatud tegevuse.