Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Toetuste suurus

Lasterikaste toetus on 650. Pool sellest summast, ehk 325 on suurpere toetamiseks ja ülejäänu pool 325 jagatakse laste arvuga. +lastetoetused (1 ja 2 lapsed-80 eur ja 3-5-100 eur).