Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Väga nõus selle punktiga, et kärpida ei tohi. Väga vastu tänase perehüvitiste süsteemi säilitamisele, vaja on kapitaalremonti

Kogu perehüvitiste süsteem vajab kapitaalremonti. Ning sellist kapitaalremonti, mille tulemusel jääb kõigist tänastest perehüvitistes alles vaid üks ja ainus lapsetoetus - väärikas suuruses, mis võrdub keskmiste standardkulutustega lapse kohta kuus, tänavu 499,56 eurot. See toetuste mõttetu liigirikkus lennaku üle parda. Selle eesmärgi nimel pole maksude tõstmises mitte kui vähimatki halba, isegi kui see eeldaks suuremat maksutõusu kui praegu plaanis. Parem suurem maksutõus, millest midagi ka kasu on, kui praegune "tulekahju kustutamine". Kui see üks ja ainus lapsetoetus oleks tänavu 499,56 eurot kuus (järgmisel aastal pärast indekseerimist juba uus number), siis see eeldaks 8% suurust uut solidaarsusmaksu (jääb isegi teatav "beebibuumivaru"). See number on pakutud küll praegust tulumaksu arvestades. Lastega peredele tuleb see lapsetoetusena kuhjaga tagasi. Tulumaksusoodustust ei ole siis ka vaja. Pole mõtet sellisel "tükike siit ja jaopärast sealt" stiilis sümboolsel "perede toetamisel". Kujutleme kolmelapselist peret, kus mõlemal vanemal palk 2100 eurot kuus. Praegu on nende perede netotulu 4015,60 eurot kuus, minu pakutud süsteemi korral aga 4522,68 eurot kuus. Nüüd kujutuleme aga 1200 eurose palgaga ühe lapsega üksikema. Praegu on selle pere netotulu 1170,80. Normaalse lapsetoetusega ja 8% solidaarsusmaksuga aga 1494,36. Kui see üksikema on kahe lapsega, siis praegu on pere netotulu 1281,60, pärast reformi aga 1993,92 . Selleks, et võrreldes praegusega "kaotada", peaks kolmelapselise pere vanemate palk kokku olema kõrgem kui 6338,50 eur. Teisisõnu - kui kolmelapselise pere kummagi vanema brutotöötasu on 3169,25, siis selle pere netotulu ei muutu. Praegune perehüvitiste süsteem annab ehk tööd riigipalgalistele spetsialistidele, kuid ei suuda luua piisavaid tingimusi eestlaste sündimuse kasvuks taastetasemele. See on võimalik ainult standardkulutusi katva lapsetoetusega. Siis ei ole ka esimese lapse sünd kellegi jaoks majanduslik probleem. Täna on nii, et kolmelapselisele perele laekub otseseid perehüvitisi ühe lapse kohta 303,33 eurot kuus (kui arvestada ka tulumaksuvabastust, siis 330,53 eurot). See on hea kont, kust edasi minna. Olen selle poolt, et laste toetamisel koheldakse neid võrdselt, kuid ka selle poolt, et seesama võrdne kohtlemine tõesti julgustaks peresid lapsi saama ning oleks seega Eesti põhiseaduuse preambulis sätestatud Eesti riigi eesmärgi teenistuses. Ja maksud peavad seda eesmärki teenima, mitte olema ise eesmärk.

  1. Noh Teil pole ju mingit põhjust - vaadates kirja- ja mõttestiili ongi Teie pooldatud erakond selle idee autor, andke neile ka mõte maksusid veelgi tõsta nagu Teile meeldib. Nad võtavad selle valijate idee rõõmuga vastu.

  2. Ärgem unustagem ära seda, et laste tulumaksu soodustus kaotatakse 2024 a.