Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Suurperedeta pole tulevikku

Isegi algharidusega isikutele peaks olema arusaadav, et rahvus saab pikas perspektiivis püsima jääda ainult siis, kui on piisavalt kolme ja enama laspega peresid, nii et ühiskonnas keskmiselt oleks üle kahe lapse naise kohta. Paljulapseliste perede toetus oli hea algatus selle poole püüdlemiseks, andes reaalse sisu ka põhiseaduse punktile, mille järgi lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilisest hoole all.. Peretoetuse kärpimine koos laste tulumaksuvaba miinimumi äravõtmisega on selge signaal: selle valituse jaoks ei ole paljulapselised pered ja seega ka eesti rahva tulevik olulised.

  1. Kas härra räägib oma haridustasemest - sellisel juhul aru saadav kõikvõimalike vabanduste otsimine väiksemate arvustamiseks - kõlav hüüe. Turgatas pähe, et nüüd on meil siin siis juba 2 seltskonda, kes hirmsasti võitleva ja teisi maha teevad - Ühed siis paljulapselised pered ja teised.....