Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Eesti Riigil on vaja kolmandat last

Miks ei räägita sellest,et kolmanda lapse sünni ja kasvatamise toetamine on meie riigile vajalik Ainult 2 last ei taastooda meie rahvast.Kui oleme rahvusriik,siis riik peabki eesmärgi saavutamiseks rahavoogusid suunama. Selle tõttu ei saa seda käsitleda ka ebavõrdse kohtlemisena.väiksemate perede suhtes. See strateegia on meie riigi i riigikaitse .