Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

Toetan

Kaja Kallase vägiteod: 1. Kohe võimule saades likvideeris rahvastikuministri ametikoha, sest "keegi ei saa aru, milleks seda vaja on" ...karjuva negatiivse iibe oludes. Eks küsinud neilt, kes aru saavad, ise ühelapseline. 2. Kuulutas, et "kuskil maailmas ei ole tõestatud, et iive oleks seotud sissetulekutega" . Puhas jama, peale emapalga sisseseadmist tõusis iive 2010. aastal korraks isegi plussi. ................................................ 3. Mul on kahest abielust 4 last (2+2) . Mõlemal korral sai kolmanda lapse lisandumisel takistuseks majanduslik ebakindlus. 4. Asi pole ainult rahas. Praegune üldlevinud ideoloogia kallutab naisi valima laste asemel karjääri. Isegi kvootide sunniga. Masendav. Viimastel Soome parlamendivalimistel tuli välja, et riik pole enam võimeline funktsioneerima ilma immigrante sisse vedamata. Jutt oli nende integreerimisest, soomlaste endi iibest - ei sõnagi. Kartsid vist, et kui naistele meelde tuletada, et on vaja lapsi sünnitada, järgneks feministlik vihane sõimurünnak.