Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht

Eesti Lasterikaste Perede Liit, Aage Õunap,

Kommentaarid

võrdlusvõimalus

Selles küsimuses, kas lasterikkad pered vajaksid toetust rohkem kui ühe- ja kahelapselised peres, võiksid minu arvates kaasa rääkida ainult need, kellel on olemas võrdlusvõimalus. See on ju inimesele loomulik, et kui keegi midagi rohkem saab, siis tembeldab ta selle ebavõrdseks. Ühe- ja kahelapselistel vanematel puudub ilmselgelt võrdlusvõimalus, et kuidas oleks kasvatada kolme või rohkemat last. Minu arvates ei ole siis õige ka sel teemal sõna võtta.

  1. Teie tekstist jääb mulje (nagu enamike paljulapseliste perede väidetest), et 1-2 lapselised on teisejärgulised, kes ei peagi sõna võtma ega enda eest seisma - nagu te ka väitsite. Praegu tekib küsimus, et need palju lapsi oli ikka teie endi valik - oleks pidanud arvestama, kas olete võimelised nad üles kasvatama. Väikepered on selle valiku teinud ja sellest juhindudes ka laste arvukust. Ja ei kriisanud nad ka, kui toetust tõsteti vaid 20€, kisavad just need, kelle materiaalsele heaolule (nende endi sõnad et polegi vaja tööl käia) tõmmati kriips peale. Tean isiklikult mitut isa, kes ütlesid, et 1 ja teine laps emale-isale, aga vot kolmas tööõnnetusena sündinu on nüüd peres korralik rahateenija. Ja see teenistus kärbiti nüüd väiksemaks. Nii et Anu - Teil puudub küll igasugune põhjus ülbitsemiseks. Minu näited on siiski elust enesest ja kui Teie olete see, kellel on õigus väikeperesid kiviga loopida, siis jõudu . Vähemalt ühele karule jääb nahk selga.

  2. Vastus pr. Anule - Miks te siis oma sünnitise olete pannud üldrahvalikuks aruteluks - loodate et mõni väikepere oma tähelepanematuses kirjutab ka sellele ebaõiglust õhutavale üllitisele alla.