Tallinnale

Toeta terviseradade vajalikkust Tallinnas!

SA Eesti Terviserajad, Assar Jõepera,

Kommentaarid

SA Eesti Terviseradade vastuse jätk.

Tänane Sütiste mets on risti-rästi jalgradasid täis, parem on üks kindlal trassil looklev rada, mille jaoks sai 2022. märtsikuus vajalik rajatrass ka loodud. Kõikjal Tallinnas, aga ka Mustamäel ja Nõmmel elavad inimesed vajavad mugavaid liikumisvõimalusi ja Sütiste terviseraja valmimise poolt on suur osa kohalikust elanikkonnast. 4) SA Eesti Terviserajad on 18 aastat tegelenud terviseradade projektidega ühe eesmärgi nimel – et eestimaalaste tervena elatud aastate arv kasvaks. Üheks oluliseks tervisenäitajate parandajaks on mugavate liikumisvõimaluste loomine, mis toovad inimesed värskesse õhku liikuma kõikidel aastaaegadel. Tervisekassa käesoleva aasta eelarve on 2 miljardit eurot ja see kasvab hoogsalt. Rootsi ja Soome näitel on investeeringud värskes õhus liikumisharrastuse võimaluste parandamisse kõige tõhusamad selleks, et vähendada kasvavaid ravikulusid ja inimeste tervis oleks läbi terve elukaare parem. Skandinaavia riigid on selliste investeeringute vajalikkusest aru saanud kümneid aastaid tagasi ja tulemuseks on nende elanike 15-20% paremad tervisenäitajad ning eestlastega võrreldes ca 10 aasta rohkem tervena elatud aastaid. 5) 2022. aasta jooksul kasutati Eesti terviseradasid üle 8 miljoni korra. Radade kasutamise statistikat koguti eelmisel aastal 58 erinevalt rajalt, mitte kõikidelt 125 rajalt ning kommentaaris viidatud 175 külastust päevas ei kehti ühegi Tallinna terviseraja kohta. Kõikide suuremate linnade terviserajad on suure kasutusaktiivsusega ning Tallinna rajad on tulenevalt elanikkonna arvust Eestis kõige suurema külastatavusega. 2022. aastal kasutati Nõmme terviserada 425 000, Pae pargi terviserada 414 000, Harku terviserada 378 000, Merimetsa terviserada 248 000, Pirita terviserada 224 000, Õismäe raba terviserada 119 000 ja Järve terviserada 89 000 korda. Seega kasutati Tallinna seitset terviserada möödunud aastal keskmiselt kokku 5200 korda ühes päevas, millest Nõmme terviserada 1160 kasutuskorda päevas. Lisame juurde, et radade kasutusaktiivsus on kõige väiksem suvel ning suurim sügisel, talvel ja kevadel. Siis on oluline, et rajad oleksid valgustatud, võimalikult sileda pealiskattega ja piisavalt laiad selleks, et kõik liikujad üksteisest turvaliselt mööda mahuksid. Samaväärset liikumiskeskkonda väärivad Mustamäe ja Nõmme elanikud ka Sütiste metsa looduskeskkonda.