Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Uuring võiks olla laiemalt seostatud ka inimeseks olemisega tänastes arenenud riikides.

Inimkonnal on tohutud kogemused inimese kui töövahendi sobitamisel elukeskkonda. Omaaegne orjapidamise tava keelas kohelda orja viisil mis võis orjalt võtta eluisu. Kaubavahetuse arenedes aga tekkis tööjõule tasapisi hind ning see asendas tavakohased tööjõu pidamise tingimused tööjõult teenitava kasuga. Ehk tekkis bioloogiline, kuluv ja vananev töövahend millest majanduslikel põhjustel õigel ajal tuli lahti saada. Täna räägime pensionite kaost, sotsiaalkindlustatuse piiramisest, tööjõu migratsioonist, eutanaasiast jne. Ehk ikka tagasi inimajaloo mustematesse aegadesse, sinna kus inimene muutub üleliigseks exeli alusel.