Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Vastutuse reglementeerimine

Üks oluline punkt, mille kohta ei leia selles algatuses ühtegi märget on vastutus. Kodanikupalk ei tohi olla pelgalt sotsiaaltoetusi asendav mehhanism, vaid peaks käivitama ka inimeste parema kaasumise ühiskonda ja arengu terviklikuma, enesevastutuslikuma ning keskkonda vähem koormava inidviduaali suunas. Kodanikupalk peaks kindlasti arvestama inimese tarbimist, taaskasutust, ümbertöötlemist, suhestust inimeste ja keskkonnaga, kogukondlikkust, osavõtlikkust jne. Kodanikupalk peaks käivitama kavlitatiivse nihke inimestes, mitte olema vaid olemasoleva elukorralduse majanduslik muudatus.