Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmiselUus Eakus

Jüri Ginter,

Kommentaarid

Vanaemad, kes on osalise töövõimega ja pikaajalised töötud hoiaksid meelsasti lapselapsi.

Olen aastaid töötanud pikaajaliste töötutega ning toetudes oma kogemustele võin öelda, et paljud vanaemad, kes on sageli osalise töövõimega ja pikaajalised töötud, hoiaksid meelsasti lapselapsi, sest neil on raske või peaaegu võimatu jõukohast ja oskustele vastavat tööd leida. Usun, et võimalus (mitte kohustus), hoida oma lapselapsi lähendab ja liidab peresid ning annab noorele emale kindluse ja paremad võimalused tööturule naasmiseks.