Töötukassa ATH jm konditsioonide diagnoosimist rahastama!

Mare-Li Aavik,

Kommentaarid

Perearst, saatekiri eriarstile, eriarst, diagnoos

Olen ka arvamusel, et see pole Töötukassa asi organiseerida, vaid inimese enda, läbi tervishoiusüsteemi. Kui ma õigesti asjadest aru saan, siis peaks alustama perearsti visiidist. Perearst teeb vajadusel saatekirja eriarstile. Eriarst võtab vastu ja otsustab edasise asjade käigu. Loodan, et saate väljakutsed lahendatud.