Mustvee vallale

Palume teil toetada Lohusuu põhikooli jätkamist

Anna Vorobjova,

Kommentaarid

Tänan, et kool veel on!

See küla on väike ja seal elavad noored kui ka vanad inimesed! Selles koolis pole keelekümblusest, siin lihtsalt õpilased kui ka õpetajad räägivad oma vahel Eesti keeles! Ja nendel ei tekki küll mingi keele barjääri jne! Soovitan, kellel on võimalus õppida selles koolis, sest seal saab reaalselt hea põhiharidust! Linna koolides, õpetajad pole võimelised kontrollida, 45 minuti jooksul, 25+ õpilast klassist, aga siin õpetajad püüavad iga õpilasega teha individuaalselt tööd, et õpilasel paremini kinnitaks teadmised! Aitäh, et mina sain seal õppida ja loodan ka teistele õpilasetele veedab!