SEADUSTADA EUTANAASIA

Margus Räästas,

Kommentaarid

Eutanaasia seadustamine on vajalik

Eutanaasia ja abistatud enesetapp tuleb kiiremas korras Eestis seadustada. Paranemislootuseta haigel inimesel peab olema võimalus väärikalt elust lahkuda ka kodumaal, selleks ei pea sõitma Šveitsi. Igal kodanikul on õigus väärikale elu lõpule ning riik peaks seda arvestama ja osutama abi. Vajadusest seadustada Eestis eutanaasia on korduvalt kirjutatud ja ka küsitluste järgi on eutanaasia seadustamisel rahva hulgas suur toetus. Ka Riigikogule on korduvalt esitatud ettepanek seadustada eutanaasia. Miks pole Riigikogu aga rahva soovile vastu tulnud ja eutanaasia seadust vastu võtnud? Ehk uus Riigikogu siiski teeb seda?