Kordusvalimised 2023

Raili Sule,

Kommentaarid

Igasuguse usalduse puudumise tõttu ei ole internetihääletus lubatav

kui süsteem ei ole läbipaistev, kontrollitav, hääle liikumine valitud kandidaadile ei ole tuvastatav, siis puudub igasugune usaldus interneti teel hääletamise suhtes. Turvaauke ja riske on selleks liiga palju ja kõik kergelt realiseeritavad ning juba korduvalt realiseerunud. Kui valimisteenistus ja valimiskomisjonid pannakse võimulolijate poolt kokku ebaausatest inimestest, on võltsimisvõimalused olemas isegi eelhääletuse puhul paberil valides. Kõiki riske on siiani ligi 20 a jooksul tahtlikult sisse jäetud ja see ei ole aktsepteeritav. Kui valimisteenistuse vastus on alati selline, et kõik protestid lükatakse tagasi, kuigi need näitavad ebaausust, siis tuleb need inimesed igaveseks kõrvaldada kohalt, kus nad aitavad läbi viia riigipööret! Nad peaksid teadma, et riigireetmine on kõrgeima karistusmääraga tegu! nad on ise nii käitudes põhjustanud olukorra, kus järjest enam usutakse pettust ja sellisel juhul ei tohi riik sellist valimissüsteemi kasutada. UUDISPOMM! Wikipedia andmetel on meie valimiste pahavara (Smartmatic) Eestis kasutusel alates 2014 aastast! Sellega ei tegeleta meil isegi riiklikul tasemel, nagu loogiline oleks arvata nii tähtsa toimingu kohta, vaid patsiga poiste erafirma, keda sadade riigi(meie) miljonitega kurguni täis topitakse, et nad uusi trikke välja mõtleks rahva petmiseks. Ehk antakse jälle riikllik autasu nagu sellele e200 "häältemagnetile", kes rahva raha "kõrvale pani", millist infot enne valimisi kinni hoiti, sest tegemist oli "aasta naisega"! e-valimistel tegemist "aasta kaaperdajatega". Selle tarkvaraga on kaaperdatud valimisi üle terve maailma - Uganda, Zambia, Sierra Leone, Venezuela, Filipiinid, jne. Seoses USA valimistiga on Smartmatic (Dominion) hetkel tõsisema kohtuliku uurimise all. Ning on ilmnenud, et tarkvara kasutusjuhend õpetab mh kuidas superkasutaja saab valimistulemusi oma suva järgi töödelda. Nt tuhandeid hääli ühe kandidaadilt teisele tõsta, jne. Neid tagauksi saab üle Interneti kasutada suvalisest maailma punktist. Erinevad asitõendid näitavad, et nimetatud tagaukse kaudu valimistulemuste muutmise funktsiooni kasutatavad selle tarkvara valdajad pidevalt. Ehk siis "Osta Smartmatic - saad valimistulemuse!"https://en.wikipedia.org/wiki/Smartmatic?fbclid=IwAR2AFmnHrmEZCY-cJYsyt-m8kTkrG Need, kes olemasolevate faktidele, tõenditele ja kahtlustele vaatamata toetavad võltsimisega saadud tulemuste kehtima jäämist, on tõenäoliselt ise osalenud riigi kaaperdamise katses ja ei soovi selle avalikustamist. EV Riigikohtul on aga see kohustus, kuna ebaturvalised ja ebausaldusväärsed valimised rikuvad EV Põhiseadust ja neid ei saa usaldada. Ainult uus ühetaoline, üldine ja turvaline ja algusest lõpuni hääle teekonda kontrollitav paberhääletus ühel pühapäeval saab kahtlusi kummutada. SEEGA - KORDUSVALIMINE PABERKANDJATEL ÜHEL PÄEVAL!