Kordusvalimised 2023

Raili Sule,

Kommentaarid

Täiendus petitsioonile.

Teen ettepaneku algset petitsiooni teksti täiendada lausega: Allkirja andes annan ühtlasi nõusoleku, et kordusvalmiste üldkulud (~1,8 milj €) kannavad kõik allkirjastad võrdelises mahus.

  1. Neeme Kook- ma ei oska seda teksti enam muuta. Vaatan, mis teha annab!

  2. Kaotaja peaks kulud tasuma.

  3. Kaotaja peaks kulud tasuma.

  4. Ha ha ha