Kordusvalimised 2023

Raili Sule,

Kommentaarid

E-hääletamine on vastuolus EV Põhiseadusega

Isegi kui rahval ei ole faktiliselt teada, kuidas ja milliseid manipulatsioone e-hääletuste tulemuses on sooritatud, puudub võimalus musta kasti sisse näha ja seega ei ole mõtleval inimesel kuidagi võimalik pidada e-valimisi ausateks, üldisteks, ühetaoliseks ja otseseks. Mistahes muud juriidilised keerutused ja tõlgendused siinkohal lihtsalt ei päde. Otseseks ei saa pidada hääletust, mis on võimalik võõra isiku ID-kaardiga. Kontrollimatu - see on fakt. Ühetaolised pole valimised, mis viiakse läbi kahel eri meetodiga kinnistatud moel. Fakt. Ühetaolised pole valimised, mille puhul pole kindlust, kas e-hääl ei lähe korduvalt kirja. Üldisuse põhimõte pole arvestatud piiratud teovõimega isikute hääleõiguse tõttu. Teisisõnu peaks lähtuma põhimõttest, et hooldekodude ja haiglate (ning surnukuuride) patsiendid ei ole teovõimelised, sest nad ei suuda iseseisvalt valimisjaoskonda minna või end sinna organiseerida. Valimised pole vabad olukorras, kus kogu avalik meedia demoniseerib ühte parteid valede ja demagoogiliste võtete abil.