Lääneranna vallale

Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks

Monika Hale,

Kommentaarid

Varbla kool peab jääma.

Olen igati nõus teema algatajaga- pikkade traditsioonidega Varbla kool peab jääma alles. On väga oluline, et lapsed saavad kooliharidust võimalikult kodu lähedal. Vald ei ole ainult Lihula. Elu-olu peab alles jääma ka teistesse piirkondadesse.