Lääneranna vallale

Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks

Monika Hale,

Kommentaarid

Kasu või kahju? Kokkuhoid või laristamine?

Varbla kogukond tahab paberil/ekraanil näha väga põhjalikku ja üksasjalikku rahanubritega tabelit - võtame kooliastmed ära,siis mille pealt ja mis summas täpselt tuleb kokkuhoid versus pearaha,naabervaldale, makstav koolitoetus naabervaldadele ja ka eeldatav tulumaksu kadu kooli muutmise(ja hiljem sulgemise) tõttu lahkuvate perede arvelt. Varbla kool on esitanud oma küsitluste kokkuvõtted ja on teada milline on õpilaste "kadu". Varbla koolihoone ei vaja suuri ja põhjalikke remondi ega renoveerimissummasid. Kallid Lääneranna valla juhid, vald ei ole ainult Lihula, vald on ka Varbla, vald on ka Koonga, vald on ka Virtsu jne - palun ärme unustame seda ja siis saame uskuda,et ka meie õpilased(keda teie praegu väljaspoolt Lihulat samuti saaksite/võiksite ja peaksite) väärtustama) seovad tulevikus oma elu koduvallaga ja "kasu" tuleb tagasi.