Lääneranna vallale

Varbla kool 9 klassiliseks ja mitte ühtseks Lääneranna kooli osaks

Monika Hale,

Kommentaarid

Säilitage laste hea olu ja maa elu.

Miks peab laps käima tööl 10h ja kontori inimesed 8h. Kas siis tulevase põlvkonna tervis ja hea olu on tähtsam kui suur alevite raha nälg. Kuna mujal on koolimaja seisud kohatiselt palju paremad kui Lihula enda. Siis lööge oma lapsed kodunt välja ja las lähevad väikekoolitusse vahe maa on neil sama mis meil. miks kutsutakse maale elama aga sammas tahetakse vägisi terve maa elu välja suretada. Meie koolil on nii palju head. Kool on ilus, suur, avar, sõbralik ja väga hästi varustatud nii sisustuse kui ka õpetajate poolest. Hoiame oma lapsi ärme teeme neist katkisi hingi.